Tagg: Oskarp mask

Skärp upp dina bilder

Guider 18 jun 2012

Uppskärpning fungerar genom att kontrasten utmed kanter ökar så att det blir en snabbare övergång mellan ljust och mörkt och kanterna blir mer definierade. Att ta uppskärpningen för långt resulterar i stark kontrast med glorior runt bildelement och introduktion av artefakter i annars jämna områden